GDPR – Privacy Policy

 De relatie tussen Optiek Maertens en zijn stakeholders (klanten, leveranciers, …) is erg belangrijk. Enkel op basis van een goed vertrouwen, kan een goede samenwerking tot stand komen. Daarom gaan we ook erg zorgvuldig om met ieders persoonlijke gegevens. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy policy. 

Welke gegevens verzamelen wij?

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website(s) worden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

We verzamelen alle aanvragen die via ons contactformulier op de website via worden verstuurd. Deze aanvragen komen terecht in onze streng beveiligde mailbox en worden verder niet op de website verzameld.

Verder verzamelen we contactgegevens (naam, e-mail adres, telefoonnummers) indien u ons deze bezorgt.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuze’s niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.

Analytische cookies

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het websitegebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 •  Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Safari, Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt; 
 • Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen;
 •  Wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt; 

Third Party cookies

Wij maken tenslotte ook gebruik van andere third party cookies van platformen zoals Facebook, YouTube, LinkedIn. U dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met Optiek Maertens
 • Om uw bedrijf toe te voegen als contact in ons offerte- en facturatieprogramma, en dus het verzenden van offertes, facturen en invorderingen van betalingen mogelijk te maken
 • Voor statistische doeleinden
 • Om u slechts uitzonderlijk te informeren over gebeurtenissen die betrekking hebben op onze diensten
 • Om onze werking en diensten te evalueren
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, danwel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Bekendmaking persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend mits uw toestemming, wanneer het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. Indien het noodzakelijk is dat Optiek Maertens uw persoonsgegevens aan derden overmaakt, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Gegevens die door de stakeholder aan Optiek Maertens zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • Voor onze boekhouding zullen uw gegevens bewaard worden bij onze boekhouder. Deze gegevens worden enkel bewaard en gebruikt voor het opmaken van een boekhouding conform aan de Belgische wetgeving.

In alle overige gevallen zal Optiek Maertens uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘Gebruik persoonsgegevens’ of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘Bekendmaking aan derden’. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil of indien wettelijk vereist (vb voor de boekhouding)

Wat zijn uw rechten?

 Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Optiek Maertens via  info@optiekmaertens.be U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten. 

 • U heeft recht op toegang en verbetering van persoonsgegevens.
 • U heeft recht op schrapping van uw persoonsgegevens ‘right to be forgotten’.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking – geheel of gedeeltelijk – van uw persoonsgegevens. Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

 Naar aanleiding van uw verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://privacycommission.be

Beveiliging van persoonsgegevens

Optiek Maertens verbindt er zich toe om redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optiekmaertens.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Contacteer Optiek Maertens en/of websitebeheerder.

 Indien u vragen of klachten heeft over deze Privacy Policy kunt u steeds terecht op het e-mailadres info@optiekmaertens.be

Disclaimer

Optiek Maertens is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.